Het belang van creatieve werkplekken voor een organisatie

Blog
3458 keer gelezen

Het belang van creatieve werkplekken voor een organisatie

'De valuta van de nieuwe economie is ideeën.'

 Creativiteit en innovatie is in hoog tempo een belangrijk onderdeel geworden van organisatiestrategieën en nieuwe manieren van werken. Daarom vragen organisaties hun personeel om weer vaker terug naar kantoor te komen om medewerkers meer met elkaar in contact te laten komen. Dit zorgt voor een betere samenwerking, het genereren van meer ideeën en een efficiëntere manier om complexe problemen op te lossen. Ondanks het feit dat veel onderzoek heeft uitgewezen dat creativiteit bij het overgrote deel van de organisaties hoog op de agenda staat, blijkt dat veel werkomgevingen nog lang niet over de benodigde middelen beschikt om creativiteit op de juiste manier te stimuleren.

Door op een ingenieuze manier de kantooromgeving en de workflow optimaal op elkaar aan te laten sluiten, zijn wij in staat om werkomgevingen te creëren waarin creativiteit en het oplossen van problemen centraal staan.

Waarom hebben we speciale plekken nodig die creativiteit stimuleren?

 Heel simpel! Het valt bijna niet voor te stellen om creativiteit naar boven te laten komen wanneer je samenwerkt in een ruimte waarin veel geluidsoverlast is of waar je zo nu en dan gestoord wordt. Juist een ruimte waar het mogelijk is om teruggetrokken te kunnen (samen) werken en waar technologische middelen beschikbaar zijn om ideeën zichtbaar te maken, geïnspireerd te worden of je ideeën vrij kan delen, zijn de sleutel om creativiteit te stimuleren.

 Nee, innovatief en creatief werken in een omgeving waar dit niet ondersteund wordt is bijna een onmogelijke taak. Maar een ruimte waarin de manier van werken centraal staat stuwt de prestaties van een werknemer tot grote hoogte. Dit kan gekoppeld worden aan een omgeving met een natuurlijke uitstraling, gebruik van natuurlijke materialen en een keuze tussen zitten of staan om het creatieve proces optimaal te ondersteunen. Maar ook een intieme plek waar je comfortabel kan zitten en die de benodigde privacy biedt om rustig te kunnen overleggen of reflecteren is hierin een oplossing.

Hoe kunnen we het creatieve potentieel binnen onze organisatie laten ontplooien?

Door op een ingenieuze manier de kantooromgeving en de workflow optimaal op elkaar aan te laten sluiten, zijn wij in staat om werkomgevingen te creëren waarin creativiteit en het oplossen van problemen centraal staan. Daar komt bij dat wij uitgebreid rekening houden met die verschillende manieren en fasen van creativiteit die van invloed zijn op de manier van werken van onze opdrachtgevers.

 Individuele/Focus omgevingen - een plek waar elke vorm van afleiding niet aanwezig is en waar je als individu de mogelijkheid hebt om rustig te reflecteren, na te denken en problemen te overzien. De mogelijkheid hebben om af te wisselen tussen individueel werken en samenwerken is een deel van het creatieve proces, en vraagt voor allebei twee totaal verschillende soorten ruimten. 

 Ontmoetingsruimten – een open, sociale ruimte die zorgt voor interactie tussen collega’s waardoor er nieuwe ideeën ontstaan en mensen makkelijker naar elkaar toe kunnen groeien en samenwerken met collega’s die een andere functie of business level beoefenen. Hiervoor dient men een omgeving te creëren die relaxed en neutraal aanvoelt en waar de focus ligt op het opbouwen van vertrouwen en sociale banden.

Duo werkplekken – een plek waar in co-creatie met een of twee collega’s kan worden samengewerkt en iedereen een gelijkwaardige inbreng kan leveren zorgt ervoor dat projecten sneller afgerond kunnen worden. Clickshare technologie helpt teams content dat is voorbereid tegelijkertijd met elkaar te delen, hierdoor gaat samenwerken sneller en efficiënter.

 Projectruimten – Een algemene plek waar men, ook met collega’s van buiten de afdeling, projectmatig kan werken. Een cross-functionele ruimte die gericht is op ongestoord samenwerken en het stimuleren van creativiteit. Dé ideale projectruimte geeft je de mogelijkheid om ideeën visueel weer te geven. Een interactief whiteboard of touchscreen die ontdekte oplossingen kan opslaan waardoor je ze makkelijk kan delen na een meeting. Voeg hier video-conferencing aan toe en zorg ervoor dat collega’s vanaf afstand ook hun waarde kunnen toevoegen aan het project.

Een cultuuromslag

 Creativiteit is een proces waarin mensen in staat moeten worden gesteld om mee te kunnen doen. Samen kan men zo prestaties bereiken die men alleen niet zou bereiken. Het plaatsen van de juist ruimten en materialen is hierbij van essentieel belang. Echter moet het ook onderdeel worden van de cultuur van een organisatie. Verschillende vooraanstaande bedrijven nemen een voorbeeld aan de ‘startup cultuur’. Hierbij geef je de werknemer de ruimte om nieuwe ideeën te ontdekken en te delen binnen de organisatie. Hiervoor moeten zich comfortabel voelen binnen de organisatie en verzekerd zijn van het feit dat men ideeën mag delen en fouten mag maken. Het vraagt binnen een organisatie een hoge mate van vertrouwen om een cultuuromslag in te voeren. Daarnaast moet een optimistisch doel voor oog worden gehouden waarin de voordelen voor een organisatie duidelijk naar voren komen.

TwitterFacebookLinkedIn

Reactie toevoegen

Blog actueel

ocs-designing-for-change-plus-workcafe

Waarom willen we toch graag weer terug naar kantoor?

28 juli 2020
2301
Kantoortuin-OCS+-Blogpost-Workplaces

Zijn alle kantoortuinen killing voor de samenwerking?

10 januari 2020
3052
Steelcase-Employee-Experience-Comfort-Office

Het succes van een werkomgeving die je werknemer gelukkig maakt

18 november 2019
3909
Steelcase-Gesture-Houding-Blog-Foto

Vijf slimme manieren om creativiteit te stimuleren

10 september 2019
4408
Millenials-in-de-werkomgeving

Waar is een millenial naar op zoek binnen zijn werkomgeving?

10 augustus 2019
3687

Meer weten over Het belang van creatieve werkplekken voor een organisatie?

Back to top