Design

De OCS Design Studio ontwerpt inspirerende omgevingen die bijdragen aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van de gebruikers. Het ontwerp wordt gecreëerd vanuit de gebruiker, op deze manier ontwikkelt zich een ideale duurzame vorm van een omgeving. Het gaat hierbij niet alleen om vormgeving, maar ook om routing, akoestiek, licht, privacy, binnenklimaat en de luchtkwaliteit. Door middel van materiaal, kleuren, vormen, ruimtes, producten en detaillering creëren we omgevingen die het gedrag en de bewegingen van haar gebruikers vormen.

Duidelijk stappenplan

De OCS Design Studio hanteert hiervoor een duidelijk en eenvoudig stappenplan die ervoor zorgt dat er op een gestructureerde manier naar het eindresultaat wordt toegewerkt. In een eerste afspraak tussen de opdrachtgever en onze ontwerpers wordt er inzicht gecreëerd in de huidige situatie. In deze afspraak wordt de opdrachtgever op een creatieve manier gestimuleerd om de wensen en eisen van het project helder af te stemmen. Op basis van deze afspraak wordt een plan van eisen samengesteld.

Vervolgens ontwikkelt de Design Studio een schetsontwerp waarin de ontwikkeling van het concept visueel in beeld wordt gebracht. Dit bestaat uit een vlekkenplan, de eerste versie van een 2D-ontwerp en een moodboard. Deze materialen geven de opdrachtgever de kans om aan te geven op welke vlakken er nog aanpassingen nodig zijn. Deze aanpassingen worden verwerkt in een voorontwerp, waarvoor ook een 3D-ontwerp wordt gecreëerd als het 2D-ontwerp is goedgekeurd. In deze fase krijgt de opdrachtgever  ook de keuze uit kleuren, materialen en producten.

Aan de hand van deze input wordt het definitieve ontwerp vastgesteld. In deze fase worden ook alle technische tekeningen uitgewerkt die nodig zijn om het ontwerp uit te voeren. Een definitieve keuze in materialisatie en producten worden hierin geconfigureerd. Het concept is na het definitieve ontwerp klaar om geïmplementeerd te worden. De OCS Design Studio bewaakt het concept tijdens de implementatie vanuit esthetisch oogpunt. Hiermee garanderen wij dat de wensen en eisen van de opdrachtgever volledig omarmd worden door het eindresultaat! 

OCS Design Studio

Onze Design Studio bestaat uit:

-      Interieurarchitecten

-      Designers

-      Bouwkundig Tekenaars

 Bekijk hier welke projecten wij met de OCS Design Studio onder andere hebben uitgevoerd en wat hiervan het eindresultaat is. Neem contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen doen!

 

Meer weten?

Back to top