Workplace Consultancy

Uitbreiden, reorganiseren of vernieuwen gaat vaak samen met de (her)inrichting van de werkomgeving. Door middel van ons intern ontwikkelde “Workplace Transformation Program” ontwikkelen we gezamenlijk met uw organisatie een maatwerk werkomgeving en creëren we tegelijkertijd draagvlak voor de veranderende wijze van werken. Het resultaat is een omgeving waarin uw medewerkers en klanten zich gefaciliteerd en betrokken voelen bij uw bedrijf en merk. En waar iedereen met plezier succesvol kan presteren. Elke dag opnieuw. 

De manier waarop mensen en organisaties (samen)werken verandert. Met een werkplekconcept dat de nieuwe manier van werken ondersteunt, kunt u de werkplek benutten als strategische business tool. Onze concepten zijn ontwikkeld door en vanuit de mens zodat de talenten en capaciteiten van uw medewerkers het best tot hun recht komen. 

De huidige thema's bij het nieuwe (samen)werken: 

•          de impact van Technologie en IT 

•          het bevorderen van samenwerking 

•          werkomgeving als secundaire arbeidsvoorwaarde (HR)

•          het aantrekken, ontwikkelen en binden van talentvolle medewerkers

•          het stimuleren van meer beweging op het werk

•          het belang van cultuur en branding

•          en natuurlijk: duurzame vastgoedoptimalisatie 

 

Om te komen met oplossingen voor bovenstaande vraagstukken werken wij volgens de nieuwste inzichten op het gebied van werkprocessen, producten, techniek en architectuur. Onze filosofie wordt daarbij ondersteund door de wereldwijde gedrag- en werkplekonderzoeken van onze business partner Steelcase.

 

De 5 stappen van het OCS+ “Workplace Transformation Program”.

Het OCS+ “Workplace Transformation Program” vindt zijn oorsprong in de Design Thinking werkmethode. In deze methode staan de mens en oplossing centraal. De eerste twee stappen – het analyseren en ontwikkelen van een op maat gesneden werkplekconcept – leveren de basis voor een succesvol- efficiënt designtraject en uiteindelijk een werkomgeving die het voor u gewenste resultaat oplevert. 

 Met ons geen oeverloos vergaderen, dikke adviesdocumenten en eindeloze aanbevelingen over mogelijke veranderingen binnen uw organisatie. In enkele sessies met een aantal stakeholders binnen uw organisatie vinden we de rode draad en werken deze samen met u uit tot een volwaardig werkplekconcept en design. In deze sessies zult u ervaren dat wij meer doen dan alleen advies geven. Wij laten u duidelijk zien dat uw organisatie zowel op korte als lange termijn succes kan behalen door uw werkomgeving op een andere manier te gebruiken. Aan het einde van de ontwerpfasen hebben we een volledig in 3D opgezet prototype, waarin u virtueel kunt ervaren hoe u de fysieke ruimte gaat beleven. Na uw akkoord selecteren we gezamenlijk de onderaannemers + leveranciers en starten we met bouwen. Binnen het vastgestelde budget en de overeengekomen tijdsplanning leveren we uw nieuwe werkomgeving op. We ontwikkelen een communicatieplan, zodat een ieder zich hier snel op zijn gemak zal voelen. De uitgebreide nazorg met interessante en effectieve workshops zorgen ervoor dat uw nieuwe werkomgeving gegarandeerd een succes wordt.  

 Zo wordt deze omgeving úw werkomgeving. Een werkomgeving die zal voldoen aan uw vooraf vastgestelde behoeften en waarin iedereen met plezier succesvol kan presteren. Elke dag opnieuw. Dát is onze belofte. 

 

Meer weten?

Back to top