OCS+ 10 9.7 / 10 gebaseerd op 16 klantbeoordelingen

Privacy statement van OCS+

OCS+, gevestigd aan de Veemarktkade 8 (Ruimte 7150) 5222 AE ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. OCS+ zal er alles aan doen om te voldoen aan alle gestelde eisen die staan op gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maarten Smit is de Privacy Officer van OCS+. Hij is te bereiken via info@ocs.plus

Contactgegevens:

www.ocs.plus

De Gruijter Fabriek

Veemarktkade 8 (Ruimte 7150)

5222 AE ‘s-Hertogenbosch

+31 (0)73 68 71 071

Persoonsgegevens die wij verwerken:

OCS+ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij actief verwerken:

–       Voor- en achternaam

–       Geslacht

–       Telefoonnummer

–       E-mailadres

–       Bedrijfsnaam

–       Adres

–       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanvraag op onze website in te dienen, in correspondentie en telefonisch.

Op basis van welke grondslag wij deze persoonsgegevens verwerken

–       De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

–      De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

–       Toestemming van de betrokken persoon.

–       De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

OCS+ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–       uitvoering geven aan de dienstverlening

–       verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder om onze relaties te informeren.

–       u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen controleren.

–       u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–       om goederen en diensten bij u af te leveren.

–       OCS+ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

OCS+ verwerkt uw persoonsgegevens alleen als hiervoor toestemming is gegeven, het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

OCS+ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor het bewaren van persoonsgegevens gerelateerd aan bedrijven waarmee er direct of indirect zakelijk contact is geweest hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 10 jaar. Deze bewaartermijn is vastgesteld om langdurig contact met huidige en oude afnemers van de diensten van OCS+ mogelijk te maken. Het contact is hierbij onderdeel van de dienst die OCS+ wenst af te leveren.

Voor het bewaren van bedrijfsspecifieke gegevens hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 15 jaar. Omdat deze gegevens een groot onderdeel spelen in de Business Development van OCS+ en daarmee ook voor de verbetering van diensten van OCS+ is het belangrijk dat deze gegevens op lange termijn geanalyseerd kunnen worden.

Voor het bewaren van betaling gegevens hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 15 jaar. Deze gegevens worden bewaard met het oog op betalingsafspraken, garantie en andere financiële voorwaarden die toepasbaar zijn op de uitvoering van diensten van OCS+.

Delen van persoonsgegevens met derden:

OCS+ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze in beginsel uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze derde partij, de data verwerker, moet zich houden aan de instructies die door OCS+ zijn opgesteld. De verwerker mag deze data niet openbaar maken, moet voldoende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en toestemming hebben gegeven aan OCS+ om hun compliance te beoordelen. Bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van OCS+ sluiten altijd een verwerkersovereenkomst af.  Hierdoor wordt getracht eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

OCS+ maakt gebruik van meerdere Social Media kanalen. Deze Social Media bedrijven verzamelen hun persoonlijke informatie direct. Controleer hiervoor de privacy policy van de Social Media provider voor meer informatie over welke persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OCS+ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ocs.plus

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OCS+ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

OCS+ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ocs.plus

Waar wil je meer over lezen?

Kies het thema waar je meer over wilt lezen en ontvang het e-book direct gratis in je mailbox.

Een comfortabele werkplek
Circulaire kantoorinrichting
Dezelfde werkplek, maar dan hybride
Cultuur & Identiteit vs. Interieur
Meer werkgeluk op kantoor
5 essentiële kantoorbehoeften
Keuzevrijheid op kantoor
Het kantoor als ontmoetingsplek
Een modern én efficiënt interieur
Het kantoor en de 'War for Talent'
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.