OCS+ 10 9.6 / 10 op 5-sterrenspecialist

Voor een eerlijke en duurzame wereld in 2030

July 2022
Sustainability OCS+
Bij OCS+ doen wij geen loze beloften. Wij willen echt impact maken en werken met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

De SDG’s inspireren ons om verantwoordelijkheid te nemen en onze organisatie en werkzaamheden kritisch tegen de 17 doelen aan te houden.

We hebben vier doelen gekozen waar we een positieve invloed op uit kunnen oefenen:

 • SDG 10 : Ongelijkheid verminderen
 • SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie
 • SDG 13 : Klimaatactie
 • SDG 15 : Leven op het land
SDG 10

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.

Er is geen ongelijkheid in enige vorm binnen ons team. Als we deze opdracht vertalen dan betekent dit dat ook onze missie, visie, strategie inclusief moet zijn. Oftewel, iedereen bij OCS+ moet er bij betrokken worden zowel in het vormgeven, beleven als uitvoeren. Speciale aandacht zal gegeven moeten worden aan het inkoopbeleid, salaris- en vergoedingenbeleid en HR beleid maar ook zaken als het gebruik van bepaalde belasting constructies en financiële middelen.

Ongelijkheid verminderen kan een uitdaging zijn als je alleen in een lineaire economie blijft denken. Circulair ondernemen maakt namelijk een einde aan de alsmaar toenemende vervuiling, het stopt de ontginning van waardevolle gebieden omdat we veel minder grondstoffen nodig hebben en het helpt de wereldwijde sociale ongelijkheid terug te dringen. Ongelijkheid verminderen betekent dat we de mens centraal moeten stellen en niet het systeem.

Samen met partners in Nederland en België zetten we ons iedere dag in om de circulaire keten te sluiten. Door het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,

Diversity, Equity, Inclusion

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) is een term die in het algemeen wordt gebruikt om het beleid te beschrijven die de vertegenwoordiging en participatie van verschillende groepen individuen bevorderen. Inclusief mensen van verschillende leeftijden, rassen en etniciteiten, capaciteiten en handicaps, geslachten, religies, culturen en seksuele oriëntaties.

Bij OCS+ erkennen we dat echte diversiteit, gelijkheid en inclusie een reis is die we samen met onze mensen aan gaan, we met eenieder in gesprek gaan, doelen stellen zodat we vooruit kunnen en acties ondernemen wanneer we af dreigen te dwalen van deze doelen. Het doel is dat eenieder zich bij OCS+ welkom en veilig voelt om zijn hele zelf naar het werk te brengen, ongeacht geslacht, etniciteit, religie, levenservaringen of vaardigheden.

DEI maakt daarom bij ons deel uit van de strategie om ervaringen van medewerkers, klanten en partners en haar culturen te respecteren en te erkennen. We streven daarmee naar een continue verbetering van onze dienstverlening. Door te luisteren, te leren, acties uit te zetten en verantwoordelijkheid te nemen.

 • Zo ontwikkelde OCS+ in 2020 zijn eerste LGBTQ+ project en zijn we op basis van die kennis en ervaring verder gaan nadenken over concepten.
 • Wist u dat wij tegenwoordig in 3 op de 10 projectaanvragen een concrete vraag krijgen betreffende DEI en hoe hier in het concept rekening mee te houden?

 

 

SDG 12

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

In onze projecten maken wij voortdurend bewuste keuzes in de materialen die we inzetten, wat de herkomst en samenstelling ervan is, hoe we de langst mogelijke levenscyclus kunnen waarborgen en wat een volgende levenscyclus zou kunnen brengen. We werken bij voorkeur met refurbished of circulair meubilair en overwegen ten alle tijden een constructie van terugname na een x-aantal jaar. Ook kijken wij continu naar onze eigen organisatie. Wij zijn bewust dat onze bedrijfsactiviteiten invloed hebben op de aarde en stimuleren ook onze onderaannemers en leveranciers hun processen te verduurzamen, hun transportbewegingen te minimaliseren en hun afvalproductie te verminderen.

 • We leggen de lat steeds hoger en doen meer om het milieu en de levenskwaliteit van mensen te beschermen. Zo halen we steeds minder grondstoffen uit de grond en bieden we meer Cradle to Cradle producten aan dan wie dan ook in onze branche
 • Worden in 80% van onze projecten hergebruikte materialen of producten ingezet en bevat 95% van onze producten gerecyclede content.
SDG 13

SDG 13: Klimaatactie

SDG 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

Gevaren voor het klimaat terugdringen doen wij door bewust om te gaan met energie. We rijden met elektrische auto’s CO2 neutraal naar onze klanten, hebben alleen LED-verlichting, scheiden afval en stimuleren onze opdrachtgevers op deze vlakken de juiste keuzes te maken. In onze projecten adviseren we om materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen in te zetten en onze belasting op het klimaat altijd te compenseren via een daarvoor goedgekeurde instantie. Overkoepelend nemen we diverse maatregelen om onze CO2 voetafdruk te verkleinen.

 

 • Wist u dat steeds meer van onze partners ook CO2-neutraal zijn? En tegen zelfs 2030 CO2-negatief zullen zijn?
 • Wist u dat wij CO2 neutraal naar u toe komen gereden? Sinds 2020 is ons gehele wagenpark van OCS+ elektrisch en rijden wij op groene stroom.
 • Ons gehele pand is voorzien van zonnepanelen waar wij energie opwekken voor het elektrisch opladen van auto’s tot en met het verwarmen en koelen van ons pand.

 

SDG 15

SDG 15: Leven op het land

SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

Wij hechten veel waarde aan duurzaam bosbeheer. In elk project wordt gebruik gemaakt van hout, wij eisen van onze onderaannemers dat er uitsluitend FSC of PEFC gecertificeerd hout wordt toegepast, met een heldere chain of custody. Daarbovenop prefereren we hout dat zo lokaal als mogelijk ingewonnen wordt.

Contactformulier

Bent u benieuwd wat OCS+ voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder om de volgende stap te zetten.

This site is registered on wpml.org as a development site.